Dataskydd.net är en partipolitiskt oberoende ideell förening vars syfte, fastslaget i våra stadgar, är att verka för informerade beslut om lagstiftning och teknologi i enlighet med de grundläggande rättigheterna till dataskydd och personlig integritet.

Med andra ord: vi kämpar för bättre skydd för mänskliga rättigheter i Sverige, inklusive privatliv. Vi kartlägger EU:s dataskyddspaket, datalagring, och andra integritetskränkningar – samt hur politiken enkelt kan förändras för att hindra integritetskränkningar. Vi samlar skvaller från Bryssel, analyser av politiska dokument, tidsplaner, och aktiviteter som går att genomföra lokalt i Sverige.

Bli medlem

För att bli medlem i Dataskydd.net:

1. Sätt in medlemsavgiften (200:-/år) på något av följande vis:

  • Bankkonto: 5203 10 577 15 (SEB; IBAN: SE2150000000052031057715, BIC: ESSESESS)

  • Bankgiro: 5074-0729

2. ...och ange e-postadress som referens! Namn behövs inte; ange bara e-postadress, alternativt något annat unikt (t.ex. en slumpmässig sträng av tecken) som du senare kan uppge för att vi ska kunna knyta ihop dig med betalningen. OBS: Vid betalning till vårt bankgirokonto får vi per automatik uppgifter om avsändarens namn och adress. Gör en vanlig bankkontoöverföring om du vill vara mer anonym.

3. Mejla oss helst på medlem@dataskydd.net (eller kontakta oss på annat vis) och berätta att du betalat. (Det är främst för att vi ska kunna hantera inbetalningen så snabbt som möjligt.)

Överskjutande belopp och anonyma insättningar betraktas som fria och välvilliga donationer. Medlemskapet sträcker sig i tolv månader från inbetalningsdagen. Medlemmar får tillgång till vår interna diskussionsplattform.

Info i korthet

Organisationsnummer: 802495-4797

Bankkonto: 5203 10 577 15

Bankgiro: 5074-0729

Ordförande: Amelia Andersdotter

Föreningens stadgar (PDF)

Konsekvensbedömning avseende dataskydd (PDF; senast ändrad 05.06.2017)

Historia

Dataskydd.net initierades av Amelia Andersdotter, dåvarande ledamot i Europaparlamentet, och Plux Stahre, webbdesigner från Norrköping, i december 2012. Under en längre tid underhölls Dataskydd.net av Amelia Andersdotters kontor i Sverige.

I oktober 2014 återupptogs kampanjen, med utökat fokus till allt som har med privatliv att göra: dataskyddsförordningen, dataskyddsdirektivet, datalagringsdirektivet och svenska statens ansträngningar mot skydd av integritet och för kränkningar av integritet. I april 2015 blev Dataskydd.net formellt en ideell förening.

Kontaktpersoner

Allmän kontaktadress är info@dataskydd.net.